Організація методичної роботи в школі

 

      Методична робота – це цілісна система взаємозв’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі роботи вчителів.

    У нашій школі вона спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя; збагачення розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, досягнення оптимальних результатів освіти; виховання і розвиток особистості.

  Основними складовими  роботи школи є такі напрями і аспекти як: методична робота, система навчання, система виховання.

Оптимальна модель методичної роботи  забезпечує:

-         якісно новий, вищий рівень професійного зростання вчителя;

-         формування і збагачення його педагогічної культури;

-         продукування нових педагогічних ідей і технологій;

-         трансформування у педагогічну практику педагогічного досвіду.

    Методична робота  є систематичною, цілеспрямованою, науково-методичні проблеми вибираються   педагогічним колективом методом діагностики, тестуванням, обговоренням,  існує орієнтація на кінцевий результат.
Структура методичної роботи на навчальний рік визначається керівником закладу на основі такого алгоритму:
-         вивчається рівень професійної компетентності педагогічних працівників;
-         визначаються  актуальні проблеми для школи та встановлюються їх пріоритети;
-         уточнюються цілі і завдання методичної роботи, прогнозуються її результати;
-         виокремлюються проблеми для кожного вчителя та методичних формувань;
-         визначається тематика змісту методичної роботи, її джерела та пріоритети;
-         визначаються основні форми методичної роботи;
-         колективно обговорюється структура методичної роботи на засіданнях шкільної методичної ради, педагогічній раді.
Структура методичної роботи в   школі   забезпечує:
• формування висококваліфікованих педагогічних колективів з високим рівнем творчості;
• диференціацію роботи з педагогічними кадрами;
• індивідуальний підхід до роботи з вчителями;
• впровадження інноваційних технологій;
• роботу з молодими вчителями;
• оптимальність методичного навантаження вчителя;
• раціональний розподіл робочого часу педагога;
• скоординованість усіх форм та методичних заходів.

       При виборі змісту методичної роботи в  школі організатори шкільної методичної служби керуються такими основними джерелами:

 • державними та нормативними документами ;
 • забезпечення тісної співпраці з районними методичними кабінетами, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями;
 • інструктивно-методичними документами МОН України;
 •  державними стандартами;
 • новими навчальними програмами, посібниками, підручниками;
 • досягненнями психолого-педагогічної науки;
 • матеріалами про педагогічний досвід;
 • дані конкретного аналізу стану навчально-виховного процесу;
 • науково-методичними посібниками, методичними рекомендаціями;
 •  матеріалами методичних вісників, фахових журналів;
 • рекомендаціями серпневих нарад педагогічних працівників району.