Неділя, 20.10.2019, 02:22
Рясне-Руський НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ"
Вітаємо Вас на сайті нашого освітнього закладу
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
                    Начальник відділу освіти
                                                                              Яворівської районної 

                       державної адміністрації
         ____________М.Дорош 
____________              

 


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Рясне – Руський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» 

Яворівського району Львівської області
на 2016/2017 навчальний рік
                                                                      
                                                                                                

                               
                                     
 
                                                                                                

                            ПОГОДЖЕНО
                                                                           на засіданні ради
                                                       Рясне-Руського НВК 
                                                       «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ» 

протокол від 

_________№__
                                                                           Голова ради 

_____________ 


 
ПОГОДЖЕНО
на засіданні педагогічної ради 
                                                          Рясне - Руського НВК
                                                         «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ»     
протокол від _________№__
Голова педагогічної ради,
директор НВК ______І.Хоружий


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до робочого навчального  плану 
Рясне-Руського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»
на 2016-2017 н.р

    Рясне-Руський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» налічує 15 класів, в яких  навчається 315 учнів. 

    Робочий навчальний план НВК на 2016-2017 н.р. складено на виконання Закону України  «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, з метою впровадження 

Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти, на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів:
-   для 1- 4-х  класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, за п’ятиденкою, з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 р. №572,  із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014  № 460;  
  - для 5-8-х  класів  за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, за п’ятиденкою, з українською мовою навчання, затвердженими  наказом  МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 р. №409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказами  МОН України від 12.12.2014 № 1465,  від  08.03.2015 №518 та наказом від 07.08.2015 №855;
  - для  9-го класу  за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.04р. №132, зі змінами , внесеними наказом МОН України від 05.02.09р. №66, за п’ятиденкою, з українською мовою навчання, із змінами згідно з наказами  МОН України від 08.03.2015 №518 та  від 07.08.2015 №855;
 - для 10-11 класів складено за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, за п’ятиденкою, з українською мовою навчання,  затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010р. №834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014р. №657,  із змінами згідно з наказами  МОН України від 08.03.2015 №518 та  від 07.08.2015 №855 .
     Типові навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх ЗНЗ, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової.
 При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну (скорочену) тривалість уроків у 1 класі — 35 хвилин, 2-4 класах — 40 хвилин, 5-11 класах – 45 хвилин.
     Щоб забезпечити адаптацію учнів при переході з дошкільної у початкову ланку,  з початкової в середню, з метою формування особистості, яка б володіла знаннями, вміннями і навичками ефективного спілкування, збагачувала свій комунікативний досвід, ввічливо ставилася до співрозмовника, цінувала й розуміла іншу точку зору в  1-их  класах відводиться по 0,5 годин на вивчення курсу «Цікаве спілкування», в 5-му класі  факультативний курс «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку (лист Міністерства освіти і науки України від 06.06.2013  №1/9-413).
    Зважаючи на важливість духовного розвитку школярів, рівень їх культури  учні 1-11-х  класів, за рахунок годин варіативної складової робочих навчальних планів, вивчатимуть курс «Основи християнської етики»  ( автори: Барщевський Т., Васьків А., Сохань Г., лист МОН України №1/ІІ-6347 від 13.07.2010 року, яким рекомендовано використання даної програми).
    З метою більш глибшого оволодіння учнями знань про традиції, звичаї, культуру та побут українського народу, учні 5-6-х класів вивчатимуть курс за вибором «Етногеографія» ( автор Т.І. Рихлик, наказ МОН від 28.10.2010 № 1021).
   В 10-му класі 0,5 год відводиться на вивчення факультативного курсу «Психологія» (лист МОН України №1/9-413 від 06.06.2013 року, автори Л.А.Пєтушкова та А.В. Аносова) та по 0,5 годин  в 10-11-их  класах на вивчення курсу «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ СНІДу» ( лист МОН України  №1/9-426 від 01.06.12р., автор Воронцова Т.В., Оржеховська В.М., Пономаренко В.С.).
   Учні 8 класу вивчатимуть курс за вибором «Креслення». Передбачені індивідуальні години з креслення для учнів  9-11 класів. Так учні 9 класу вивчатимуть  «Геометричне креслення», 10 класу – «Проекційне креслення», 11 класу – «Машинобудівне креслення (автори: Галіна В.І., Ільченко А.І., лист МОН України №1/11-3580 від 22.08.2001 року, яким рекомендовано використання даних програм).
     Передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової (англійської мови в 6-8 класах по 1 год  та 10-11 класах по 0,5 год; природознавства в 5-му класі, географії в  6-их класах, біології в 6-10-тих класах, хімії в 9-11-их класах, екології в 11 класі,  української мови в 1-их  класах). Також виділено години на індивідуальні та групові заняття з географії (7, 10 клас), астрономії, екології  та економіки ( 10 клас), правознавства (11 клас),  фізики (8,10-11 класах), української мови в 11-у  класі, української мови та математики  в 2-4-х класах.
   Типові навчальні плани старшої школи реалізують зміст освіти залежно від обраного профілю навчання. Кожен з профілів передбачає вивчення предметів на одному із трьох рівнів. Школа  працює на академічному рівні, за універсальним профілем, де навчальні предмети не є профільними, але є базовими.
   Предмети та курси за вибором визначаються у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення НВК. 
Допризовна та медико-санітарна підготовка учнів здійснюватиметься за удосконаленими програмами у 10 і 11 класах ( по 1,5 год).
   Такий розподіл варіативної частини забезпечує не лише вузьку спеціалізацію змісту навчального процесу, а й реалізує основне завдання загальної середньої освіти – широку загальноосвітню підготовку учнів.
    Працюватимуть гуртки: «Вокальний», «Мовознавці», «Юний рятувальник», «Юні фотоаматори», «Школа безпеки».
    Навчальні уроки в НВК розпочинаються о 8.30 год. 
Понеділок – лінійка о 8.15 год.


Структура навчального року

    Відповідно до статті 16 Закону України  «Про загальну середню освіту»  2016-2017  навчальний  рік розпочинається  1 вересня святом – День знань.
   Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр ( 01.09.2016 – 30.12.2016 )

ІІ семестр ( 16.01.2017 -  26.05.2017 )

Канікули:
•    осінні ( 24.10 – 30.10.2016 )
•    зимові ( 03.01 – 15.01.2017 )
•    весняні ( 20.03 – 26.03.2017 )
•    великодні ( 13.04 – 18.04.2017 )

   Навчальні екскурсії в 1-4 класах, навчальні екскурсії та практика в 5-8 та 10-му класах за рішенням педагогічної ради від  30.08. 2016 протокол № 7 проводитися не будуть.
   Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602 учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової, основної та старшої школи, форму та терміни проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.  
    Дати щодо вручення документів про освіту  для випускників 9 та 11 класів будуть визначені додатково.

Мережа класів

Клас Кількість класів Кількість учнів Дівчат
1. 1 2 46 22
2. 2 2 48 20
3. 3 1 24 14
4. 4 2 41 17
разом   7 159 73
5. 5 1 29 15
6. 6 2 38 17
7. 7 1 23 10
8. 8 1 25 11
9. 9 1 21 13
разом   6 136 66
10. 10 1 11 5
11. 11 1 9 3
разом   2 20 8
По школі   15 315 147

 

 

Робочий навчальний план
Початкова школа

№ з/п Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
  Інваріантна частина
    1-А 1-Б 2-А 2-Б 3 4-А 4-Б
1. Українська мова 7+1 7+1 7 7 7 7 7
2. Іноземна мова(англ. мова) 1 1 2 2 2 2 2
3. Математика 4 4 4 4 4 4 4
4. Природознавство 2 2 2 2 2 2 2
5. Я у світі         1 1 1
6. Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1 1
7. Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 1
8. Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 1
9. Інформатика     1 1 1 1 1
10. Основи здоров'я 1 1 1 1 1 1 1
11. Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3
  РАЗОМ

18

+4

18

+4

20

+3

20

+3

21

+3

21

+3

21

+3

Варіативна частина
Гранично допустиме навантаження на одного учня
    20 20 22 22 23 23 23
  Курси за вибором
1. Основи християнської етики 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2. Цікаве спілкування 0,5 0,5          
  Індивідуальні та групові заняття
1. Математика     1 1 1 1 1
2. Українська мова     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
  РАЗОМ 1 1 2 2 2 2 2
Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових
    23 23 25 25 26 26 26

Основна школа

№ з/п Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
  Інваріантна частина
    5 6-А 6-Б 7 8 9
1. Українська мова 3,5 3,5 3,5 2,5 2 2
2. Українська література 2 2 2 2 2 2
3. Іноземна мова ( англ. мова) 3 3 3 3 3 2
4. Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2
5. Історія України 1 1 1 1 1,5 1,5
6. Всесвітня історія   1 1 1 1 1
7. Правознавство( практ. курс)           1
8. Музичне мистецтво 1 1 1 1    
9. Образотворче мистецтво 1 1 1 1    
10. Мистецтво         1  
11. Художня культура           1
12. Математика 4 4 4      
13. Алгебра       2 2 2
14. Геометрія       2 2 2
15. Природознавство 2+1          
16. Біологія   2+0,5 2+0,5 2 2+0,5 3+1
17. Географія   2+1 2+1 2 2 1,5
18. Фізика       2 2 2
19. Хімія       1,5 2 2+1
20. Трудове навчання 2 2 2 1 1 1
21. Інформатика 1 1 1 1 2 1
22. Основи здоров'я 1 1 1 1 1 0,5
23. Фізична культура 3 3 3 3 3 3
  РАЗОМ

26,5

+1

28,5

+1

28,5

+1

30

+1

30,5

+1

30,5

+1

 

Варіативна частина

Предмети та курси за вибором

  Гранично допустиме навантаження на одного учня
    28 31 31 32 33 28
  Курси за вибором
1. Креслення         1  
2. Етногеографія 0,5 1 1      
  Факультативи
1.

Психолог. розвиток

особистості молодшого

підліткового віку

1          
2. Основи християнської етики 1 1 1 0,5 0,5 0,5
  Індивідуальні та групові заняття
1. Географія       1    
2. Фізика         1  
3. Основи креслення       1    
4. Геометричне креслення           1
  РАЗОМ 2,5 2 2 2,5 2,5 1,5
  Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових
    30 33 33 33,5 34,5 34

Старша школа

№ з/п

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
  Інваріантна частина
   

10

(універсальний)

11

(універсальний)

1. Українська мова 2 2
2. Українська література 2 2
3. Іноземна мова ( внгл. мова) 3,5 3,5
4. Зарубіжна література 2 2
5. Історія України 1,5 1,5
6. Всесвітня історія 1 1
7. Правознавство 1  
8. Економіка   1
9. Людина і світ   0,5
10. Художня культура 0,5 0,5
11. Алгебра 2 3
12. Геометрія 2 2
13. Астрономія   0,5
14. Біологія 1,5+1 1,5
15. Географія 1,5  
16. Фізика 3 3
17. Хімія 1+0,5 2+0,5
18. Екологія   0,5+0,5
19. Трудове навчання 1 1
20. Інформатика 1 2
21. Фізична культура 2 2
22. Захист Вітчизни 1,5 1,5
  РАЗОМ 30+1,5 33+1
 

Варіативна частина

Предмети та курси за вибором

  Гранично допустиме навантаження на одного учня
    33 33
  Факультативи
1. Основи християнської етики 0,5 0,5
2.

Формування здорового способу

життя та профілактика ВІЛ СНІДу

0,5 0,5
3. Психологія 0,5  
  Індивідуальні та групові заняття
1. Укр. мова   0,5
2. Фізика 0,5 1
3. Правознавство   0,5
4. Економіка 0,5  
5. Екологія 1  
6. Астрономія 1  
7. Географія 1  
8. Проекційне креслення 1  
9. Машинобудівне креслення   1
  РАЗОМ 6,5 4
  Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових
    38 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
«  Жовтень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Погода
Педагогічна преса
Новини
Пошук
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 20
Copyright MyCorp © 2019uCoz