Загальний навчально-виховний план

Рясне - Руського НВК " ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ"

 

Загальне  завдання      1.РОЗВИВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ НАХИЛИ ТА ОБДАРУВАННЯ  ДІТЕЙ, ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК

Конкретне завдання   1.1  Популяризувати  серед учнів  мистецтво.

Напрям Що потрібно зробити?

Хто виконує?Хто відповідає?

Терміни виконання Необхідні ресурси Як перевірити, чи досягнуто заплановане?
Естетичне виховання

1. Організувати  роботу гуртків.

ЗВР, Керівн. гуртка

Вересень

Література Канцтовари

Систематизація матеріалів

  2.Організовувати виставки дитячих робіт.

Педагог-орган. Керівн.гуртка Батьків. коміт.

Протягом

року

Відповідні ресурси

Виставка костюмів

 

3.Організовувати культпоходи в театри.

Кл. керівн. Педагог-орган.

Щорічно

Транспорт

Газетні публікації

 

4. Проводити конкурси «Таланти твої, школо».

Вч. музики Педагог-організатор Кл. керівн.

Грудень Березень

Технічні засоби

Перегляд конкурсів

 

5. Спланувати театральні дійства до шкільних свят.

Вч. укр.мови Педагог-організатор Вч. музики

Протягом  року

Ручка, папір

Графік дійств, Відеоматеріали

Загальне  завдання        1.РОЗВИВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ НАХИЛИ ТА   ОБДАРУВАННЯ  ДІТЕЙ , ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК

Конкретне завдання     1.2. Створити систему роботи з обдарованими дітьми.

Напрям Що потрібно зробити?

Хто виконує?Хто відповідає?

Терміни виконання Необхідні ресурси Як перевірити, чи досягнуте заплановане?

Розумове виховання

1. Провести діагностику «Обдаровані діти».

ЗВР, психолог

Вересень

Анкети

Банк даних

 

2. Розробити план роботи школи з обдарованими дітьми.

Педагог-орган.

Вересень

Канцтовари

Систематизація матеріалів

 

3. Організувати та провести конкурси, диспути, свята, тренінги.

Педагог-орган. Кл. керівники Вч. музики

Протягом року

Приміщення оргтехніка

Перегляд конкурсів. Сценарії свят.

 

4.Профорієнтаційне заняття для учнів «Творець своєї долі».

Психолог Педагог-орган.

 

Лютий

Папір , маркери ножиці

Тести

 

5. Тренінг «Чим я можу здивувати світ».

Кл. керівники Педагог-орган.

Жовтень

Канцтовари

Відвідати тренінг

 

6. Конкурс «Юні художники».

Вч.образ.мист. Кл. керівники

Листопад

Папір, олівці 

Виставка робіт

 

7. Екскурсії за різними напрямками та вподобаннями.

Кл. керівники Вчителі

Квітень

Транспорт, фотоапарат

Звіт, фоторепортаж

 

8. Провести творчі звіти гуртків.

Керівн. гуртків Травень Оргтехніка 

Виставки, публікації, творчий доробок.

Загальне  завдання        2.ФОРМУВАТИ  В  УЧНІВ  КУЛЬТУРУ  ПОВЕДІНКИ

Конкретне завдання      2.1 Формувати навички культури поведінки на

                                                   засадах  християнської етики

 

Напрям Що потрібно зробити?

Хто виконує?Хто відповідає?

Терміни виконання

Необхідні ресурси Як перевірити, чи досягнуто заплановане?

Духовно-моральне виховання

1. Розробити і провести заходи спрямовані на виховання вселюдських цінностей.

ЗВР, вч. хр. етики

Вересень

Папір, комп’ютер 

План роботи

 

2. Розробити учнівський проект «Сила молитви».

Учні школи Вч. хр.етики

Січень

Канцтовари, ксерокс

Презентація проекту

 

3. Провести акцію «Милосердя».

Педагог-орган. Кл. керівники

Жовтень

Овочі 

Список забезпечених овочами

 

4. Відвідувати та надавати допомогу одиноким та перестарілим.

Педагог-орган. Кл.керівники

Протягом року

Робочий інвентар, продукти

Відгуки про допомогу

 

5.Організовувати загально-шкільну лінійку «Розпочинаємо  тиждень з молитви»

ЗВР, Священик

Щотижнево

Шкільна радіо-система

Матеріали радіолінійок

 

6. Проводити заходи-допомоги з нагоди Різдва Христового та Великодня.

Педагог-орган. Кл.керівники Учн.самовряд.

Згідно церковн. календаря

Святкові продукти

Фотоколаж, Звіт учнів

 

7. Зібрати матеріали місцевих гаївок.

Вч. хр.етики Учні школи

Квітень–травень

Альбоми, відеодиски

Перегляд відеозбірок

  8. Підсумкове родинне свято духовного змісту.

Вч. хр.етики Батьки

Квітеньтравень Фото-,відео- апаратура, техн. засоби

Фото-, відео-  матеріали, сценарій свята.

Загальне  завдання 2.ФОРМУВАТИ  В  УЧНІВ  КУЛЬТУРУ  ПОВЕДІНКИ

Конкретне завдання  2.2. Забезпечити дотримання норм поведінки у навчальному  закладі

Напрям Що потрібно зробити?

Хто виконує? Хто відповідає?

Терміни виконання

Необхідні ресурси Як перевірити, чи досягнуто заплановане?
Духовно-моральне виховання

1. Поновити банк даних про дітей «групи ризику».

Пр. психолог

Вересень

Акти обстежень

База даних

 

2. Організувати зустрічі з представниками правоохоронних органів.

ЗВР

Жовтень

Наявність дітей групи ризику

Кількість правопорушень

 

3.Співпрацювати із представниками соціальних служб.

Кл. керівники

Січень

План заходів

Матеріали анкетування

 

4. Тиждень правових знань, конкурси газет, плакатів.

Вч. правознав Кл. керівники

Лютий

Канцтовари Плани

Визн. кращих учасників

 

5. Круглий стіл «Культура поведінки в громадських місцях».

Вч. хр.етики Учн. самовряд.

Березень

План проведення

Матеріали заходу

 

6. Розробити офіційні правила поведінки учнів.

ЗВР, Педагог-орган.

Протягом І сесестру

Збір матеріалів, анкети

Затвердження програми

 

7. Підбір потрібної літератури на тему «Правила науки життя».

Зав. бібліотек

Березень

Бібліограф. інформація

Інформація в стінгазеті

 

 

8. Тренінг з елементами бесіди «Всі ми різні, всі ми рівні».

 

Пр. психолог Педагог-орган.

Квітень

Приміщення, ватмани, олівці

Колаж

 

9. Розробити систему заохочень та покарань, що забезпечують дотримання вимог Статуту школи щодо поведінки в школі.

Вч.правознав ЗВР, Бат. ком.         Пр. психолог

Квітень

Технічні засоби навчання

Презентація Статуту школи 

Загальне  завдання        3.ВИВЧАТИ  КУЛЬТУРНУ  СПАДЩИНУ  РІДНОГО КРАЮ , УКРАЇНСЬКОГО  НАРОДУ

Конкретне завдання      3.1 Прищеплювати любов до українських традицій та звичаїв

Напрям Що потрібно зробити?

Хто виконує? Хто відповідає?

Терміни виконання

Необхідні ресурси Як перевірити, чи досягнуто заплановане?
Громадсько-патріотичне виховання

1. Розробити план роботи школи «Виховання учнів на народних традиціях і звичаях».

ЗВР, Педагог-орган.

Вересень

Канцтовари

План роботи

 

2.Організовувати та проводити конкурси виставки: вишивок, робіт декоратив-но-прикладного мистецтва, виробів народних промислів.

Кер.гуртків Педагог-орган.

Протягом року

Стенди, столи, виставочні роботи

Виставка
 

3. Збір інформації про традиції, звичаї та обряди Львівщини.

Вч. українозн., Мови і літерат.

Протягом року

Диктофон, блокнот, ручка

Сценарії, матеріали, публікації

 

4. Організувати фольклорне свято.

Вч. історії.

Вересень

Муз.центр, відеокамера

Відеозапис
 

5. Розробити проект «Легенди, перекази та пісні рідного краю».

Педагог-орган.

Січень

Тематичний матеріал

Презентація
 

6.Організовувати екскурсії

Вч. укр.мови Вч. музики

Березень

Транспорт

Відгуки учнів

 

7.Участь у районному Конкурсі «Таланти твої, Україно»

Дирекція Кл. керівники ЗВР

Протягом року

Конкурсні роботи 

Публікація

 

8. Провести шкільний турнір з українознавства

 

Січень- Лютий

Технічні засоби

Сценарій, Відеозапис

Загальне  завдання           3.ОПАНУВАТИ  КУЛЬТУРНУ  СПАДЩИНУ  РІДНОГО КРАЮ , УКРАЇНСЬКОГО  НАРОДУ

Конкретне завдання        3.2 Виховувати почуття гордості за рідний край ,

                                                     вивчаючи  історію  його

Напрям Що потрібно зробити? Хто виконує? Хто відповідає? Терміни виконання Необхідні ресурси Як перевірити, чи досягнуто заплановане?
Громадсько-патріотичне виховання

1. Зібрати матеріали з історії рідного села.

Вч. історії Учасн. проекту

Протягом року

Відео носії Канцтовари

Публікації
 

2. Провести конференцію «А пам'ять священна».

Вч. історії Учні

Жовтень

Приміщення Техніч. засоб.

Роботи учнів

 

3. Провести зустрічі з учасниками бойових дій нашого краю.

Педагог-орган., учні

Листопад

Відео-,фото техніка

Матеріали заходу

  4. Створити фотоальманах 
«Герої поряд з нами».
Педагог-орган., учні

Протягом року

Фотоапарат

Фотоальбом

 

5.Впорядкувати могили, пам’ятники, історичні місця.

Вч. труд.навч., уч. парламент

Протягом року

Робочий інвентар

Результати роботи

 

6. Провести літературно-мистецький вечір «Україно моя, я для тебе на світі живу».

Педагог-орган., Вч. історії

Грудень

Муз. центр

Сценарій

 

7. Спланувати та провести організоване дозвілля під час канікул. Організувати екскурсії по історичних місцях рідного краю.

Кл. керівники, ЗВР

Канікуляр. час

Транспорт Фотоапарат

Відгуки учнів

 

8. Організувати традиційні шкільні свята.

Педагог-орган.    Вч. музики

Протягом року

Технічні засоби

Сценарії

Загальне  завдання           4. ВИХОВУВАТИ  ЕКОЛОГІЧНУ  КУЛЬТУРУ  УЧНІВ

Конкретне завдання        4.1. Залучити вихованців до активної екологічної

                                                     діяльності

Напрям Що потрібно зробити? Хто виконує? Хто відповідає Терміни виконання Необхідні ресурси Як перевірити, чи досягнуто заплановане?
Екологічне виховання

1. Розширити і систематизувати знання учнів про сучасні екологічні проблеми.

Вч.біології Учні

Протягом року

Канцтовари

Публікації

  2. Продовжувати проектну роботу «Екологічною стежиною рідного краю».

ЗВР Вч.біології Учні

Протягом року

Комп’ютер Ксерокс Фотоапарат

Проект
 

3. Визначати видовий склад рослин на прилеглій території.

Учні екобригади

Протягом року

Канцтовари

Звіт

 

4. Вивчати природний генофонд лісу.

Лісничий Учні

Протягом року

Канцтовари

Відповідні матеріали

 

5. Розробити паспортизацію рослин своєї місцевості.

Вч.біології

Протягом року Канцтовари Паспорти
 

6. Вивчати види рослин і тварин занесених до Червоної книги .

Члени екобригади

Протягом року

Червона книга

Відгуки учнів

 

7. Проводити традиційні свята.

Педагог-орган.   Вч. біології

Протягом року

Відео-,фото апаратура

Сценарії
 

8.Співпрацювати з парком «Розточчя».

Вч. біології

Протягом року

Робочий інвентар

Відгуки учнів

Загальне  завдання          5.  ФОРМУВАТИ ПОЧУТТЯ ПАТРІОТИЗМУ ТА

                                                     ГРОМАДЯНСЬКОСТІ

Конкретне завдання        5.1. Формувати почуття громадянського обов’язку

Напрям Що потрібно зробити? Хто виконує? Хто відповідає? Терміни виконання Необхідні ресурси Як перевірити, чи досягнуто заплановане?
Громадянсько-патріотичне виховання

1. Створення програми громадянського виховання.

ЗВР,  Кл. керівники

І семестр

Канцтовари

Програма
 

2. Проведення моніторингу вихованості учнів.

Адміністрація Психолог

Протягом року

Папір, Ручка

Анкети
 

3. Розробка програми виховання батьків в громадсько-патріотичному дусі.

Кл. керівники

ІІ семестр

Канцтовари

Програма
 

4. Участь у громадському житті села та співпраця з місцевими органами самоврядування, церквою.

Адміністрація Вчителі

Протягом року

Зустрічі

План
 

5. Організація шкільного конкурсу «Громадянське виховання».

Вч. правознав.

Листопад

Фотоапарат, відеопроект

План конкурсу

 

6. Посилити роботу учнівського парламенту.

Педагог-орган.

Протягом року Канцтовари Програма
 

7. Оголосити конкурс на кращий проект шкільної символіки.

Вч. історії Педагог-орган.

І семестр

Канцтовари

Результати конкурсу

 

8. Затвердження шкільної символіки на шкільній конференції.

Адміністрація Шкільн.парламент

Лютий   Ухвала конференції